Artklikk_KMR
2014.06.30.

                                                                                                  

A III. munkaszakasz során megtörtént az eddig elkészült modulok elosztott rendszerbe integrálása.

A már meglevő GPU-t használó komponensek esetében meg kellett oldani a hardver megosztását,

azaz egyszerre több komponens hatékonyan tudja egyidőben ugyanazt a GPU-t használni. Ezt ugyan

elvileg a gyártó meghajtó programja hivatott elvégezni, de speciális esetekben ez nem elég, ezért

egy process-ek közötti mutex megoldást kellett létrehozni, hogy az egy gépen futó GPU-t használó

komponensek zökkenőmentesen tudjanak egyszerre dolgozni. A több számítógépet tartalmazó

hálózati terheléselosztást sikerült megoldani úgy, hogy alkalmazás specifikusan lehessen az ütemezés

algoritmusát megadni: most már nem csak a szűrők és az analízis üzleti logikája fejthető ki Lua

nyelven, de a terheléselosztó is, ami hozzáfér a rendszerben aktuálisan elérhető gépek listájához és

statisztikáihoz, így széles körű finomhangolási lehetőségeket ad. A szűrőkönyvtárat többek között egy

videóanalízis komponenssel bővítettük ki, amely lehetőséget adhat tartalomfüggő kategorizációra, így

a telepített transzkóder rendszer akár biztonságtechnikai célokra is alkalmassá válhat. A videóanalízis

modult teszteltük egy 3D FFT jellegvektor alapú tanulórendszerrel, amivel kategorizációs feladatot

végeztünk.

 

 

ArtKlikk Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Cím: 1061 Budapest, Paulay Ede utca 55.
E-mail: info@artklikk.com
Honlap: www.artklikk.hu
 
 
 
 
 
 
Vissza